Szolgáltatásaink

A Qualiditor szakembereinél felhalmozódott tudás és tapasztalat kiterjed a könyvvizsgálati, a könyvelői, az adójogi, az üzleti tanácsadói és az informatikai területre egyaránt. Ezek a területek a cégek és intézmények működése során is szorosan összefüggenek – meggyőződésünk, hogy egy professzionális tanácsadónak ezeket az ismereteket birtokolnia kell, és a különböző szakterületek szinergiájából származó előnyöket át kell adnia szolgáltatása során. Ezt a felfogásunkat messzemenően igazolják ügyfeleink pozitív visszajelzései.

Valamennyi szolgáltatásunk elérhető angol nyelven is.

 

Könyvvizsgálói szolgáltatások

Éves beszámoló felülvizsgálata

Az éves beszámolók felülvizsgálatának, azaz könyvvizsgálatának alapvető feladata, hogy ellenőrizze a vonatkozó magyar jogszabályi előírásoknak való megfelelést, illetve véleményt formáljon a pénzügyi adatok megbízhatóságáról.

Gazdasági outsourcing

Teljes egészében ellátjuk egy vállalat pénzügyi-gazdasági adminisztrációját, a napi operatív teendőktől a pénzügyi vezetői feladatokig. A gazdasági outsourcing megoldással ügyfeleink olyan professzionális és modern adminisztrációhoz jutnak, mely magában foglalja a dokumentumkezelést és a workflow-t, és amely a legjobb minőségű adatokat állítja elő a vezetés számára.

Üzleti informatikai tanácsadás

Szakértőink egyaránt rendelkeznek könyvvizsgálói és informatikai rendszerekkel kapcsolatos tudással, így egy IT-rendszer kiválasztása és megvalósítása során érvényesíteni tudják a pénzügyi-számviteli nyilvántartásokkal szembeni elvárásokat, szempontokat.

Kontrolling, pénzügyi tanácsadás

A kontrolling, mint a tervezést, az értékelést és a belső információellátást átfogó vezetési eszköz alapvetően meghatározza azt, hogy egy vállalat vezetése milyen hatékonysággal tudja érvényesíteni a tulajdonos üzleti szándékait, stratégiáját.

Könyvelés diagnosztika

A könyvelési adatok számos kockázatot rejthetnek a vezetői tisztánlátás, a számviteli megfelelőség vagy akár az adózás szempontjából is. A könyvelési tételek nagy száma miatt a hagyományos ellenőrzési módszerek nem hoznak mindig megnyugtató eredményt, nem garantálható, hogy a könyvelésben rejlő kockázatok teljes körűen feltárásra kerülnek.

Adóügyi és számviteli tanácsadás

Szakértőink segítik ügyfeleinket a törvényeknek való megfelelésben, valamint ezen túl, az adott gazdálkodó szervezet működését megértve részt vesznek az üzletmenethez vagy konkrét tranzakcióhoz illeszkedő, adózási és számviteli szempontból legelőnyösebb megoldás megvalósításában.

Search